Ik heb mijn hbo/wo examen behaald, maar de uitreiking vindt later plaats.


Voor de inschrijving is het noodzakelijk dat er een officiële examenuitslag bekend is in Studielink of d.m.v. ingeleverde gewaarmerkte kopieën van het diploma of cijferlijst. Als deze bescheiden niet tijdig ingeleverd kunnen worden, is voorlopige toelating mogelijk op grond van een verklaring van de hogeschool of universiteit waarin staat vermeld dat aan alle eisen is voldaan voor het behalen van het diploma op …-…-… en dat de uitreiking zal plaatsvinden op …-…-…Zie ook...