Hoe kan ik inschrijven als bijvak- of gaststudent?


In Studielink doe je een verzoek tot inschrijving voor de Bachelor- of Masteropleiding. Kies je voor start in het eerste jaar "NEE" dan wordt de optie "gaststudent" zichtbaar.
Klik hier voor meer informatie over de inschrijving als bijvakstudent. Als bijvak- of gaststudent lever je een origineel bewijs van betaalde collegegeld in en een verklaring van je examencommissie voor de 1e van de maand waarin je ingeschreven wilt worden.


Zie ook...