Wat is een inschrijving als extraneus en hoe regel ik dit?


Als extraneus heb je uitsluitend recht op het afleggen van examens en tentamens en mag je geen gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen en overige faciliteiten die de universiteit biedt. Je kunt het verzoek tot inschrijving als extraneus via Studielink indienen. Daarnaast dien je een extraneus-verklaring te ondertekenen en op te sturen naar de Centrale Studentenadministratie.


Zie ook...