Wat is het verschil tussen Industrieel Ontwerpen bij de TU Delft en dezelfde studie bij een andere universiteit?

Industrieel Ontwerpen, Twente: Hier is minder aandacht voor vormgeving en ergonomie. De opleiding heeft ook nauwer gedefinieerde afstudeerrichtingen. Er is veel overlap met Werktuigbouwkunde. Projectonderwijs vormt een rode draad door de opleiding; de praktijk wordt zo dicht mogelijk benaderd. De opleiding is relatief nieuw, veel van het curriculum is inhoudelijk vergelijkbaar met Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, maar de onderwijsvormen verschillen.
Industrial Design, Eindhoven: Deze opleiding is in 2001 gestart. In de opleiding ligt het accent op het ontwerpen van intelligente producten en diensten. De komende jaren zal veel aandacht worden geschonken aan gezondheid en well-being. De studenten leren hier praktijkgericht; er is een nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. Het onderwijssysteem is anders dan in Delft en Twente: studenten bepalen zelf wanneer ze welke kennis nog hebben. Er zijn geen tentamens; eens in het half jaar wordt er beoordeeld aan de hand van een ‘digitaal portfolio’.

Zie ook...