Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie Civiele Techniek?

15-20% van de studenten is vrouw.

Zie ook...