Ik heb een mooi plan/project/productidee en daarvoor heb ik de expertise, hulp en advies van technici nodig. Wellicht is het mogelijk om (studenten van) de TU Delft voor een productontwikkelingsproject is te zetten?

U kunt contact opnemen met Unipartners Delft. De doelstelling van Unipartners is om een brug te vormen tussen enerzijds academische studenten en anderzijds de overheid, instellingen en bedrijven.

U kunt ook contact opnemen met  collaboration-IO@tudelft.nl, het Valorisatieteam van de faculteit Industrieel Ontwerpen. Zij kunnen meer toelichting geven over samenwerken met (studenten van) de faculteit Industrieel Ontwerpen.


Zie ook...