Wat is het verschil tussen Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft en Industrial Design aan de TU in Eindhoven?

Er zijn enkele verschillen tussen Eindhoven en Delft:

- De TUE heeft een focus op smart products, de TUD beperkt zich niet tot een bepaalde productsoort.

- De TUE heeft een andere opzet van het onderwijs waarbij nagenoeg uitsluitend in projecten wordt gewerkt. De TUD heeft een mengeling van werkvormen met colleges, practica, projecten en colstructies.

- De TUE biedt andere masteropleidingen aan dan de TUD, die bovendien weer focussen op "smart". De TUD biedt masters aan die breed technisch, bedrijfskundig, of op interactie gericht zijn met varianten in Medisign en Automotive.

Zie ook...