Wanneer kan ik toegelaten worden tot de Masteropleiding van bouwkunde?

De Masteropleiding verwacht een brede basiskennis van alle afstudeergebieden. Toelating tot alle varianten van de Masteropleiding AUB wordt hierop gebaseerd.

- Directe instroom is mogelijk met een BSc-diploma Bouwkunde TU Delft en TU Eindhoven
- Instroom via Schakelsemester is mogelijk met Diploma HTO-Bouwkunde

Individueel instroomtraject is mogelijk voor een ieder die niet aan bovenstaande vooropleidingen voldoet. Aanvraag loopt via de inschalingcommissie van de opleiding. Meestal is het noodzakelijk dat er dan nog onderdelen uit de Bacheloropleiding behaald moeten worden.

Inschaling
Heb je een Bachelor WO- of HBO-diploma, maar niet in de richting Bouwkunde (of wil je niet deelnemen aan het schakelprogramma als je wel een HTO-bouwkunde diploma hebt), vraag dan een inschaling aan bij de inschalingcommissie van de faculteit. Dit kan alleen schriftelijk.
Vrijstellingen worden verleend op basis van je diploma, de behaalde resultaten, cijferlijsten en gevolgde (extra) vakken.
Vermeld altijd: naam en adresgegevens, de gevolgde opleiding en stuur (gewaarmerkte) kopieën mee van bovengenoemde certificaten. Het is raadzaam om een portfolio mee te sturen of ter beschikking te hebben. Een (kopie van de) studiegids van je vooropleiding is vaak heel nuttig.

We raden je aan je verzoek zo vroeg mogelijk in te dienen. Van de commissie volgt eventueel een uitnodiging om je verzoek toe te lichten.
Het is mogelijk dat een inschaling wordt gegeven, waarmee niet iedere variant met succes gevolgd kan worden, maar dat alleen een specifieke variant haalbaar is.

Stuur een inschalingverzoek naar:
TU Delft
Faculteit Bouwkunde
t.a.v. de Examencommissie/ Inschalingcommissie
Postbus 5043
2600 GA Delft

Zie ook...