Voldoet mijn Belgisch/Surinaams/buitenlands diploma aan de toelatingseisen van de TU Delft?

Met een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een vwo-diploma, kan je je ook inschrijven. De TU Delft stelt vast of het diploma gelijkwaardig is.

Op TU Delft> Study> Studying at the TU Delft> Admission and application> Undergraduate programmes with international...> Admission requirements is meer informatie te vinden over de toelatingseisen met een buitenlands diploma.
 
Met vragen over deze wijze van toelating kun je terecht bij het International Office (internationaloffice@tudelft.nl).


Zie ook...